Ta kontakt

Vi skal utvikle attraktive arbeidsplasser med fokus på individet i organisasjonen i nært samarbeid med kunden.

hoegh_logo.png
 
 
kontakt1.png

Hans Olav Johannessen
Utleiesjef Oslo, Höegh Eiendom

M:  952 35 159     
E:  hoj@hoegheiendom.no

kontakt2.png

Rune Arvesen
Seniorrådgiver, Akershus Eiendom

M:  915 35 567     
E:  ra@hoegheiendom.no

 
hasle_linje_cam04_050417_small.jpg
 

Höegh Eiendom skaper levende steder som begeistrer

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter en solid eiendoms-portefølje i Oslo, Ski og Moss. Porteføljen er på totalt 400 000 kvm med en årlig leieverdi på 380 MNOK. Vi har fire store stedsutviklingsprosjekter. Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling til handel, logistikk, næring og boliger. 

Höegh Eiendom har 45 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.komme fram i form av ett friere valg av meny og mat for eksempel kokkenes egne signaturmenyer samt aktiviteter som matkurs og gjesteopptredener.